firma administrare imobile

firma administrare imobile

Firma Administrare Imobile sector 4 Administrator blocuri sector 4

Contabilitate Completa Asociații proprietari

+ afișare liste întreținere  de la 5 Ron / Ap

Firma Administrare Imobile Administrator asociații proprietari

 it Expert  Admin Imobile    firma administrare imobile blocuri    

Specialiști cu Studii Acreditate si Experiența Confirmata

Firma-administrare imobile.ro  oferă  Servicii administrative pentru asociațiile de proprietari – blocuri și cartiere rezidențiale Cea mai buna soluție pentru maximizarea eficientei imobilului sau ansamblului rezidențial !

Servicii de Administrare Completa ( Contabilitate + Casierie + Tehnic + Juridic ) -18lei/ap/luna negociabil

 

Servicii de Administrare Financiară ( Contabilitate + Casierie +Juridic )

13 lei/ap/luna

 Servicii de Contabilitate + Emiterea listelor de întreținere

10 lei/ap/luna 

 Fără alte costuri suplimentare sau ascunse 

Detalii oferta , pachete administrare asociații proprietari mai jos

 

-Suntem o echipa relativ tânără dar cu o experiența deja vasta in domeniul administrativ .

Managerul firmei administrare imobile se implica direct și activ in relația firmei de administrare cu asociațiile de proprietari dar și in relațiile cu terții ,angajați de către asociația de proprietari ( firme de curățenie , firme de reparații majore etc ). 

Ne dorim sa clădim o relație de lunga durata cu clienții noștri , o relație bazata in primul rând pe seriozitate și transparenta  totala , nu avem nimic de ascuns totul este la vedere și se poate verifica oricând .

– Suntem conștienți de greutățile financiare pe care majoritatea locatarilor din asociațiile de proprietari le întâmpină  in aceasta perioada dificila , de aceea am micșorat tarifele , menținând calitatea serviciilor pe care vi le oferim.

-Nu știm daca suntem unici dar cu siguranță printre puținele firme serioase Noi nu facem “șmecherii , învârteli ” Nu încărcăm notele de plata Ne mulțumim cu sumele trecute in contractul cu dumneavoastră , ne facem treaba pentru care suntem plătiți și dormim liniștiți .

încasarea întreținerii se face săptămânal in ziua aleasa de dumneavoastră  . La sfârșitul fiecărei  încasări , casierul depune imediat in contul asociației sau preda banii președintelui asociației de proprietari ori comitetului de bloc .

Locatarii care doresc pot face plata prin banca sau online ,indexul apometrelor se poate introduce de asemenea online  direct in “programul” de administrare 

– Concomitent cu afișarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștala  detaliat,  in ce consta suma ce le revine  de plata pentru luna respectiva .

-Administratorii de bloc pe care dorim sa vi-i prezentam au la baza atât studii economice dar și studii juridice absolvite in instituții de învățământ cu un bun renume in ROMANIA respectiv Academia de Studii Economice din București (A.S.E ) si  Facultatea de științe Juridice si Administrative a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București.

Persoana care se va ocupa de administrarea asociației dumneavoastră de proprietari este ATESTAT ca  ADMINISTRATOR  DE  CONDOMINIU in conformitate cu legea 196/2018 .

Administratorul de condominiu se va comporta ca un adevărat gospodar ,el va tine permanent legătura cu președintele de bloc dar si cu  Comitetul executiv al asociației de proprietari ,Raportează lunar  activitatea către Comitetul executiv al asociației de proprietari

-Locatarii vor fi înștiințați prin afișarea la avizier cu privire la orice activitate a administratorului asociației de proprietari.

-Tot la avizierul blocului dumneavoastră vor fi afișate datele de contact ale administratorului de bloc, o adresa de email și un nr de  tel la care locatarii pot apela cu încredere de fiecare data când considera necesar .

Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natura economica ( liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate  .

-Administratorul asociației de proprietari va controla personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie si se va asigura de curățenia din spatiile comune respectiv : scări de bloc ,lift ,ghenele de gunoi dar și de curățenia din jurul blocului. In caz de nerespectare a atribuțiilor , administratorul blocului va sesiza președintele de bloc si comitetul executiv.

 

FIRMA ADMINISTRARE IMOBILE it  ADMIN EXPERT.RO pune la dispoziția asociațiilor de proprietari o oferta completa de servicii pentru administrarea imobilelor, blocurilor ,vilelor si cartierelor rezidențiale ,oferta ce o veți regăsi mai jos :

-Oferta noastră cuprinde o gama larga de servicii de calitate superioara prestate de o echipa de Specialiști cu Studii Acreditate si Experiența Confirmata .

OFERTA firmei administrare imobile AdminExpert.ro respecta toate legile in vigoare privind contractele de prestări servicii pentru administrare imobile blocuri care privesc administrarea de imobile. LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea , organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari si administrarea  condominiilor (Noua lege a asociațiilor de proprietari care înlocuiește Legea 230/2007).

Firma Administrare Imobile AdminExpert.ro urmărește cu atenție orice eventuala modificarea legislativa astfel încât TOATE serviciile prestate sa fie transparente si perfect legale. Principalul scop al firmei noastre de administrare imobile ExpertAdmin.ro este sa va oferim servicii de calitate superioara si cel mai bun raport calitate=preț , astfel va oferim o gama larga de servicii si pachete de servicii la preturi avantajoase , din care dumneavoastră cu siguranța veți alege exact ce se potrivește mai bine pentru dumneavoastră ,in funcție de starea imobilului care doriți sa fie administrat.

Cu permisiunea dumneavoastră  venim in întâmpinare cu câteva dintre serviciile oferite de firma administrare imobile  ExpertAdmin .ro:

 

Servicii oferite de firma administrare imobile it  Admin Expert Imobile:

 

Reprezentăm clienții noștri in  relația cu banca, camera de muncă, primăria, administrația financiară, furnizorii de servicii si utilități, etc. corectitudine si seriozitate!

 

 Firma Administrare Imobile Administrator blocuri sector 4

 

Servicii Administrare FINANCIARA

 

– Evidenta completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari

– întocmirea listelor lunare de plată

 Afișarea listelor de plată la avizierul blocului

– Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștală  detaliat,  in ce constă suma ce le revine  de plată pentru luna respectivă .

– întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari

– Depunerea declarațiilor fiscale

– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie 

– Plata furnizorilor de utilități

– Plata taxelor si impozitelor

-Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.

– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari

– Metode de plata alternative pentru plata întreținerii prin platforma online

– Asigurare Răspundere Civilă 

 

– Documentare detaliat ă Casierie si Trezorerie

 

– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor si asociațiilor transparenta si promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități.

– încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție si depunerea  imediată  in contul asociației  , sau predarea imediată către președinte ori comitet   noi nu ținem banii dvs 

 

         Suport juridic 

 

 Oferim reprezentare si asistentă in fata autorităților si instanțelor .

 

Reprezentare instanță

Oferim reprezentare si asistenta in fata autorităților si instanțelor judecătorești in scopul recuperării cotelor de întreținere si a fondurilor speciale.

 

 – Consiliere juridică

Oferim consiliere juridică prin redactarea de opinii juridice scrise privind orice aspecte ce se circumscriu scopului si obiectivelor asociației de proprietari.

 

 – înființari asociații Proprietari

Oferta completă de servicii privind procedura legală de înființare si funcționare a asociației de proprietari in conformitate cu dispozițiile legale.

 

Recuperare cote de întreținere

Serviciile noastre in material recuperării cotelor de întreținere sunt principala noastră preocupare date fiind statisticile privind restanțele proprietarilor la asociația de proprietari.

 

– Recuperare fonduri speciale

Fond de rulment si fond de reparație, constituite de către asociația de proprietari pot fi recuperate împreună sau separat cu recuperarea cotelor de întreținere.

 

Recuperare penalități / dobânzi

Fie că exista un sistem propriu de penalizări prestabilit de asociație, fie ca nu exista si devin incidente dispozițiile legale, pentru orice sumă scadenta neachitata va obținem aceste daune.

 

 înscriere privilegiul asociației

Pentru realizarea creanței cu titlul de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, va înscriem in Cartea Funciara privilegiul cu titlu de garanție reala imobiliara.

 

-Acționare in instanța restanțieri și recuperare cote întreținere, penalități, restante întreținere.

-Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii / prestatorii de servicii etc.

  Avocat asociații de proprietari. Eficienta. Competenta. Rezultate favorabile     

-Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației

 

 

 

 

– TEHNIC    Întreținere si Mici Reparații

 Instalator sanitar autorizat , NON STOP la dispoziția asociației de proprietari .

 

– Verificarea periodica a spațiilor comune din blocul dvs.

 – Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spatiilor comune.

 – Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spatiilor comune

  Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer si alte activități, si în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

Inspectarea periodică ( Săptămânal ) a proprietății comune, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comună și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apă in subsolul blocului  etc.); 

 

–Pentru fiecare verificare se va întocmi Proces Verbal de constatare ce va fi adus la cunoștința președintelui de bloc. 

 

 In caz de avarie se intervine prompt pentru constatare , si oprirea apei daca este cazul

Inspectarea proprietății individuale, numai cu acordul proprietarilor, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comună și a eliminării pierderilor care determina creșterea nejustificată a cheltuielilor asociației de proprietari sau ale proprietarilor (scurgeri de apă, etc.) .

– Verificarea periodică a spațiilor comune ; scări de bloc ,lift ,subsol ,etc

 – Prezentarea de soluții și oferte pentru întreținerea spațiilor comune. 

Administratorul asociației de proprietari va controla personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie și se va asigura de curățenia din spațiile comune respectiv : scări de bloc ,lift , ghene de gunoi dar și de curățenia din jurul blocului. 

– In caz de nerespectare a atribuțiilor , administratorul de bloc va sesiza președintele și comitetul executiv. 

-Supunerea spre analiză a ofertelor furnizorilor de bunuri și servicii în vederea selectării ofertei care satisface cerințele de preț, durata de execuție și calitate.

-Obținerea aprobării comitetului executiv al asociației de proprietari; Procurarea materialelor necesare întreținerii și reparațiilor curente proprietății comune a asociației de proprietari.

-Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii.

– Supravegherea lucrărilor de reparații și participarea la recepția acestora. 

-Verificarea semestrială a indexului contoarelor de apartament, calculul consumurilor și a costurilor aferente.

-Controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică, termică , apă, etc., în funcție de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale și în funcție de normele metodologice de repartizare a consumurilor.

–Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune .

  Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer si alte activități, si în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

 

  Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației 

Firma Administrare Imobile Administrator asociații proprietari

       it Admin Expert Imobile 

    Luni-Vineri :  9.00 – 18 

 0775.389.431

 Instalator sanitar autorizat , NON STOP la dispoziția asociației dvs .

Firma administrare imobile sector 4 Administrare asociatii de proprietari
19

Asociatii proprietari

 

1850

Apartamente Locatari

 

Firma Administrare Imobile Admin Expert Imobile

1850 proprietari

va multumim pentru colaborare

 

it Admin Expert Imobile

EXPERTI ÎN ADMINISTRARE IMOBILE
1850

Apartamente Administrate

Va multumim

firma Administrare imobile bucuresti Administrator bloc sector 4

Administrator bloc sector 4 firma Administrare imobile bucuresti

 Instalator sanitar autorizat  NON STOP la dispoziția asociației dvs .

 

Servicii profesionale de CENZORAT

 

 

Pe lângă activitatea de expertiză contabilă Firma administrare imobile Expert Admin Imobile  oferă, la cerere, si servicii de cenzorat lunar .

 

La cererea asociațiilor de proprietari Firma administrare imobile va poate prezenta o lista de cenzori profesioniști, bine pregătiți , bine intenționați , serioși și corecți , care prestează servicii profesionale de CENZORAT lunar la preturi corecte și având garanții profesionale (Autorizație CECCAR, Aviz CECCAR),cenzori profesioniști, neutri și independenți, membri activi in cadrul Corpului Experților Contabili si Contabililor Autorizați din Romania care nu au nici un alt interes decât respectarea legalității .prevederi legislative

Conform prevederilor Legii 196/2018:

CENZORUL ESTE mandatat de asociația de proprietari sa urmărească aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari si sa verifice execuția bugetului de venituri si cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.

Cenzorul asociației de proprietari are, în principal, următoarele atribuții:

a) urmărește aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari;

b) verifica gestiunea financiar – contabila;

c) verifica lunar execuția bugetului de venituri si cheltuieli conform documentelor, registrelor si situației soldurilor elementelor de activ si pasiv întocmite de către administrator;

d) cel puțin o data pe an, întocmește si prezinta adunării generale, rapoarte asupra activității sale si asupra gestiunii asociației de proprietari, propunând masuri;

e) execută controale inopinate, pentru verificarea contabilității si a activității de casierie

 

Cenzorul persoana juridica trebuie sa aibă domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanta în domeniul fiscal, conform legislației în vigoare.

În cazul schimbării președintelui asociației de proprietari, vechiul președinte este obligat sa transmită noului președinte în termen de 5 zile de la încetarea mandatului sau, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de membrii comitetului executiv si de către cenzor, toate documentele si bunurile asociației pe care le-a avut în administrare sau în folosință.

Pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce le revin, sau pentru   depășirea atribuțiilor legale si statutare, președintele asociației de proprietari, membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori, după caz, cenzorul răspund personal sau solidar, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor sau terților, după caz.

bibliografie ; eugentugui.ro/diverse

 

Firma administrare imobile sector 4 ,ADMINISTRATOR SECTOR 4 asociatii proprietari . firma administrare imobile

ADMINISTRATOR SECTOR 4 asociatii proprietari

Oferta Administrare Blocuri Asociații !

ADMINISTRARE COMPLETA 18 Ron / Ap  Negociabil .

 Fără alte costuri suplimentare sau ascunse

 

Administrator Blocuri asociații proprietari  Profitați de reducere si începeți colaborarea cu firma noastră de administrație .Perioada de criza ? și pentru noi ! 

AM  REDUS  PRETURILE pentru dumneavoastră .

începând cu 10 lei /ap .Acum

Administrator de bloc cu atestat si experiență Clienți Mulțumiți . Transparență Totală . Prinde oferta noastră valabilă acum ,prețuri mici servicii de calitate . Da este posibil dacă lucrezi cu specialiștii .  începând cu 10 lei /ap .   Sună Acum !

Firma administrare imobile sector 4

 

 Pachet CURATENIE Blocuri 
Curățenie scări de bloc 

 

Scăpați de grija administrării personalului de curățenie și a materialelor de curățenie . Asiguram curățenia la standarde foarte înalte, cu produse profesionale de curățenie incluse (detergent pardoseala cu concentrație mare, parfum ambient, soluție geamuri, clor, maturi, 

 

Pachet CURATENIE scări de Bloc

 

Servicii incluse in pachetul de curățenie scări de bloc .

CURATENIE DE INTRETINERE Blocuri 

maturat si spălat scările, intrarea, aleea de acces si in jurul blocului șters balustrade, spălat geamuri intrare si europubele spălare lifturi si uși lift curățenie in gradina blocului .

Spălarea tâmplăriei si a suprafețelor vitrate accesibile; Spălare ușa intrare;  Curățare   întrerupătoare , grile de aerisire, avizier, Curățare corpuri de iluminat .etc.

 

Firma Curatenie Blocuri ,Pachet CURATENIE Blocuri ,Curatenie scari de bloc  Scapati de grija administrarii personalului de curatenie si a materialelor de curatenie. Asiguram curatenia la standarde foarte înalte, cu produse profesionale de curatenie incluse (detergent pardoseala cu concentratie mare, parfum ambient, solutie geamuri,clor,maturi,mopuri. Pachet CURATENIE scari de Bloc Servicii incluse in pachetul de curatenie scari de bloc . CURATENIE DE INTRETINERE Blocuri  maturat si spalat scarile, intrarea, aleea de acces si in jurul blocului sters balustrade, spalat geamuri intrare si europubele spalare lifturi si usi lift curatenie in gradina blocului . Spalarea tamplariei si a suprafetelor vitrate accesibile; Spalare usa intrare; Curatare intrerupatoare, grille de aerisire, avizier,Curatare corpuri de iluminat .etc.

Curățenie Blocuri

preturi mici si negociabile in funcție de nr de Apartamente

 

Fie ca avem un contract mare sau mai mic, pentru noi nu este nici o diferența întrucât apreciem egal clienții si tratam cu aceeași atenție si bine înțeles același standard înalt de curățenie.

Curățenie Blocuri Curățenie scări de bloc

Spălat scările integral / cel puțin o data pe săptămână.

Spălat parterul din scara blocului si ascensorul / zilnic.

Spălat geamurile de la intrare ori de cate ori este nevoie.

Spălat geamuri de pe scara blocului o data pe luna.

Maturat scara integral / cel puțin o data pe săptămână (unde este nevoie si mai des)

Șters praful de pe cutiile de scrisori si  balustrada de doua ori pe săptămână.

Scos pubelele de gunoi in zilele in care este programat acest lucru.

Curățat/Spălat pubelele după ridicarea gunoiului.

Curățat aleea de la intrarea in imobil de doua ori pe săptămână (sau ori de cate ori este nevoie)

Aruncat gunoaiele de la ghenele de pe etaj / ori de cate ori este nevoie

Alte activități specifice unei bune igienizări a imobilului de locuit (curățat pânze de păianjen, strâns gunoaiele din gradina blocului, etc.)

 

Curățenie Blocuri Asociații proprietari Curățenie scări de bloc 

 

Firma administrare imobile sector 4

Firma administrare imobile sector 4

Cautati o Firma Administrare Imobile  ? Alegeti-ne pe noi si nu veti regreta .

De ce sa ne alegeti pe noi ?
Pentru ca noi suntem Experti in Administrare Imobile 
PRETURI Administrator   MICI si Negociabile
Corectitudine , Seriozitate si Transparenta !

Nu se va executa nicio lucrare in blocul dvs. fără acordul președintelui de bloc și al comitetului executiv ales de dumneavoastră.
Nu se va executa nicio lucrare in blocul dvs. fără afișarea la avizier cu explicații detaliate înainte de începerea acesteia .
Suntem de părere că TOTI locatarii unui condominiu trebuie să știe pe ce li se cheltuie banii .

 

EXPERTI ÎN ADMINISTRARE IMOBILE

Administrator cu Studii  Superioare Economic si Juridic 

Specialisti cu studii Acreditate si Experienta Confirmata

PERSONAL CALIFICAT SI ATESTAT ÎN CONFORMITATE CU LEGEA 196/2018.

 

Administrator blocuri  cu Atestat     0775.389.431

Firma Administrare Imobile

Noi preluăm grijile dumneavoastră

Contabilitate

Liste intrtinere.

Saptamanal

2 ore

suport juridic

Actionare in instanta restantieri.

tabel cheltuieli

firma administrare imobile , liste intrtinere

Tehnic

inspectarea imobilelor .

Firma de administrare tine permanent legatura cu dumneavoastra telefonic

Raspundem cu placere tuturor intrebarilor dvs adresate telefonic 0775.389.431 Zilnic intre orele 9 – 18

Firma de administrare tine permanent legatura cu dumneavoastra pe Watssup

Raspundem cu placere tuturor intrebarilor dvs adresate watssup la nr 0775.389.431

Zilnic intre orele 9 – 18.

Firma de administrare tine permanent legatura cu dumneavoastra pe Facebook messenger

Raspundem cu placere tuturor intrebarilor dvs adresate pe Facebook

www.facebook.com/expert.administrare.imobile

@expert.administrare.imobile

Firma de administrare tine permanent legatura cu dumneavoastra pe email

firma administrare imobile raspunde cu placere tuturor intrebarilor dvs adresate pe email .

birou@firma-administrare-imobile.ro

Infiintare Asociatii de Proprietari

Firma administrare blocuri sector 4  ,  Expert Admin  ,ro   Administrator Blocuri sector 4 .

Alte servicii oferite de firma administrare imobile permise de legislatia in vigoare sau solicitate de asociatia de proprietari 

Alte  ACTIVITĂȚI  ADMINISTRATIVE  ale Administratorului de bloc pentru asociatiile de proprietari

 

Eficientizarea comunicării între Asociația de Proprietari și părțile implicate.

 

 

 

a. afișare liste lunare de plată la avizier, la data stabilită 

b. ridicarea de la sediul Asociației de Proprietari a facturilor furnizorilor de utilități sau prestatorilor de servicii 

c. prezentare către Președintele Asociației de Proprietari a ordinelor de plată ale furnizorilor și prestatorilor de utilități, pentru a fi semnate 

d. colectarea și constatarea reclamațiilor venite din partea proprietarilor, care vizează părțile comune 

e. efectuarea plății personalului angajat al asociației, la datele stabilite de comun acord.

f. Locatarii vor fi înștiințați prin afișarea la avizier cu privire la orice activitate a administratorului asociației de proprietari.

 

 

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ   Asociatii proprietari 

   Deciziile corecte au la bază legea.

O bună cunoaștere a legislației este primul pas. 

Rolul juriștilor noștri este de a “interpreta “legea in favoarea asociației dv.

Atribuțiile președintelui si ale Comitetului executiv conform legii 196/2018 sunt foarte multe . 

Juriștii noștri vă sprijină in toate demersurile pe care doriți să le efectuați.

REPREZENTAM Clienții Noștri in Relația cu : banca, camera de muncă, primăria, administrația financiară, furnizorii de servicii si utilități, etc. corectitudine și seriozitate !

-Acționare in instanță restanțieri si recuperare cote întreținere, penalități, restante întreținere. 

a. somarea restanțierilor la plata cotelor de întreținere, după acordul Comitetului Executiv/Președintelui Asociației 

b. consultanță juridică pentru Asociațiile de Proprietari – Președinte si Consiliu .

ACUM

Suport Juridic  Inclus pentru Toate Pachetele de Administrare  Blocuri Asociatii de Proprietari si Cartiere Rezidentiale

 

 

 

Administrare Blocuri PACHET BASIC

10 lei luna/ap negociabil

Fără  alte costuri suplimentare sau ascunse

FIRMA ADMINISTRARE BLOCURI Administrator Asociatii de Proprietari 

Servicii Administrare FINANCIARA  + Juridic

Evidenta completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari

– Întocmirea listelor lunare de plată

– Întocmirea și păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari

– Depunerea declarațiilor fiscale

– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie

– Plata furnizorilor de utilități

– Plata taxelor si impozitelor

– Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.

– Concomitent cu afișarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștala  detaliat,  in ce constă suma ce le revine  de plată pentru luna respectivă .

Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari

– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platformă online

– Asigurare Răspundere Civilă

– Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate de el .

 – Raportare lunară a activității administratorului de bloc ,către Comitetul executiv al asociației 

 

 

 

     

Firma Administrare Imobile Administrator asociații proprietari

 

Administrare Blocuri PACHET STANDARD

             13 lei luna/ap negociabil

FIRMA ADMINISTRARE BLOCURI

 

Fără alte costuri suplimentare sau ascunse

Servicii Administrare FINANCIARA + Juridic

Evidenta completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari

– Întocmirea listelor lunare de plată

– Întocmirea și păstrarea evidentelor contabile și a registrelor asociației de proprietari

– Depunerea declarațiilor fiscale

– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie

– Plata furnizorilor de utilități

– Plata taxelor si impozitelor

–  Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.

– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari

– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platformă online

– Asigurare Răspundere Civilă

 – Raportare lunară a activității firmei de administrare imobile către Comitetul executiv al asociației 

     PLUS FATA DE ABONAMENT BASIC     Casierie si Treorerie

Încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție si depunerea  imediat  in contul asociației  , sau predarea imediat  către  președinte ori comitet   noi nu ținem banii dvs 

 

Documentare detaliată Casierie si Trezorerie

– Serviciul de Casierie si Trezorerie Condominială  oferă locatarilor si  asociațiilor transparență si promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități .

– Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștala  detaliat,  in ce constă suma ce le revine  de plată pentru luna respectivă .

 

 

 

    

Administrare Blocuri PACHET GOLD  

   

 Administrare Completa Asociatii de Proprietari Blocuri si Cartiere Rezidentiale

18 lei luna/ap negociabil 

   

Fără alte costuri suplimentare sau ascunse

  FIRMA ADMINISTRARE BLOCURI

Servicii Administrare FINANCIARA + Casierie + Administrator Tehnic + Juridic

 – Evidenta completă a documentelor financiare ale  asociației de proprietari

– Întocmirea listelor lunare de plata

– Întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a   registrelor asociației de proprietari

– Depunerea declarațiilor fiscale

– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie

– Plata furnizorilor de utilități

– Plata taxelor si impozitelor

–  Plata impozitului si contribuțiilor datorate de  asociația de proprietari pentru remunerațiile   personalului angajat.

– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari

– Metode de plata alternative pentru plata   întreținerii prin platforma online

– Asigurare Răspundere Civila pentru fiecare asociație de proprietari 

 – Raportare lunara a activității administratorului către  Comitetul executiv al asociației 

 

– Încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție  si  depunerea  imediată

 in contul asociației  , sau  predarea imediată   către   președinte  ori comitet   

 

     noi nu ținem banii dvs 

 

– Documentare detaliata Casierie si Trezorerie

 – Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor si asociațiilor transparență si promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități.

 – Concomitent cu afișarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștala  detaliat,  in ce consta suma ce le revine  de plata pentru luna respectiva .

 

 

 

          PLUS FATA DE ABONAMENT STANDARD     SUPORT JURIDIC

 

 

 

     Suport juridic Asociații de Proprietari Blocuri si Cartiere Rezidențiale

  Oferim reprezentare si asistentă in fata autorităților si instanțelor .

 

     Reprezentare instanță

Acționare in instanța restanțieri și recuperare cote întreținere, penalități, restante întreținere.

Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii / prestatorii de servicii etc.

 

  Avocat asociații de proprietari. Eficientă. Competența. Rezultate favorabile 

 

   Consiliere juridică Presedinte bloc Asociatii Proprietari

Oferim consiliere juridică prin redactarea de opinii juridice scrise privind orice aspecte ce se circumscriu scopului si obiectivelor asociației de proprietari.

Oferim reprezentare si asistentă in fata autorităților si instanțelor judecătorești in scopul recuperării cotelor de întreținere si a fondurilor speciale.

   Recuperare cote de întreținere

Serviciile noastre in material recuperării cotelor de întreținere sunt principala noastră preocupare date fiind statisticile privind restanțele proprietarilor la asociația de proprietari.

    Recuperare fonduri speciale

Fond de rulment si fond de reparație, constituite de către asociația de proprietari pot fi recuperate împreună sau separat cu recuperarea cotelor de întreținere.

   Recuperare penalități / dobânzi

Fie ca există un sistem propriu de penalizări prestabilit de asociație, fie că nu exista si devin incidente dispozițiile legale, pentru orice sumă scadentă neachitată vă obținem aceste daune.

  Înscriere privilegiul asociației

Pentru realizarea creanței cu titlul de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, vă înscriem in Cartea Funciara privilegiul cu titlu de garanție reală imobiliară.

   Înființari asociații Proprietari

Ofertă completă de servicii privind procedura legală de înființare si funcționare a asociației de proprietari in conformitate cu dispozițiile legale.

Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației

 

PLUS FATA DE ABONAMENT Standard – Administrator  Tehnic 

– Administrator  TEHNIC Blocuri Asociații

 Instalator sanitar autorizat , NON STOP la dispozitia asociatiei dvs .

Întreținere si Mici Reparații

– Verificarea periodică ( saptamanal ) a spațiilor comune .

– Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spatiilor comune.

– Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spatiilor comune

– Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer si alte activități, și în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natura economica  (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate .

 

 

 Firma Administrare Imobile Administrator asociații proprietari Bucuresti si Popesti Leordeni

 

       ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE    pentru asociațiile de proprietari

 

Eficientizarea comunicării între Asociația de Proprietari și părțile implicate.

 

a. afișare liste lunare de plată la avizier, la data stabilită 

b. ridicarea de la sediul Asociației de Proprietari a facturilor furnizorilor de utilități sau prestatorilor de servicii 

c. prezentare către Președintele Asociației de Proprietari a ordinelor de plată ale furnizorilor și prestatorilor de utilități, pentru a fi semnate 

d. colectarea și constatarea reclamațiilor venite din partea proprietarilor, care vizează părțile comune 

e. efectuarea plății personalului angajat al asociației, la datele stabilite de comun acord.

 

 

 

 

Etapele înființări Asociației de Proprietari:

 

Întrunirea adunării generale a proprietarilor in vederea stabilirii acțiunilor necesare constituirii asociației de proprietari;

Înscrierea proprietății in registrele de Carte Funciara.

Organizarea si desfășurarea adunării generale  de constituire a asociației de proprietari;

Legalizarea statului si a acordului de asociere si depunerea actelor la Judecătorie a documentelor de înregistrare a asociației de proprietari, in vederea obținerii sentinței judecătorești de înființare;

Comandarea stampilelor;

Deschiderea contului curent într-o bancă;

Înregistrarea la Administrația Financiară;

Încheierea contractelor cu furnizorii de utilități(apa-canal, gaz, electricitate salubritate, etc.).

Preluarea patrimoniului de către asociația de proprietari de la asociația de locatari.

 

 

 

1. Întrunirea adunării generale a proprietarilor in vederea stabilirii acțiunilor necesare constituirii asociației de proprietari:

Înaintea adunării generale de constituire, proprietarii din clădirile cu mai multe apartamente se pot întruni pentru a se hotărî cu privire la înființarea asociației de proprietari.

Tot in aceasta întrunire se va lua o hotărâre cu privire la persoana fizică sau juridică care se va ocupa cu întocmirea acordului de asociere si a statului, se va stabili un termen de finalizare si o dată pentru convocarea adunării generale. Toate hotărârile din această întrunire se consemnează într-un proces verbal si se semnează de toți cei prezenți.

 

1.1Înaintea adunării generale de constituire, proprietarii din clădirile cu mai multe apartamente se pot întruni pentru a stabili următoarele aspecte:

– Cine va fi desemnat pentru întocmirea acordului de asociere si a statului – persoana fizica sau juridica de specialitate;

 -Modalitatea de înregistrare a proprietății asupra imobilului – individual sau prin procura data unui reprezentant, necesitatea unor notificați asupra proprietarilor de apartamente sau spatii cu altă destinație decât cea de locuință din clădire, care nu sunt prezenți la întrunire.

 

Pentru acoperirea cheltuielilor de înființare a asociației de proprietari, pană la obținerea entității juridice, fiecare proprietar va contribui cu o sumă de bani, care se stabilește de comun acord si care va fi precizată in statutul asociației de proprietari si va constitui patrimoniul acesteia.

Suma se poate suplimenta in funcție de necesitate, fiind necesar sa se acopere cheltuielile cu înregistrarea asociației la judecătorie, înregistrarea la administrația financiară, deschiderea contului in bancă provizoriu sau definitiv, încheierea contractelor cu furnizorii de utilități si servicii, comandarea stampilei.

 

Pană la deschiderea unui cont in bancă, in numele asociației reprezentantul proprietarilor poate cumula sumele mai sus menționate într-un cont pe numele lui, in numele asociației de proprietari in curs de înființare.

 

Toate sumele din acest cont vor fi utilizate pentru efectuarea plăților de utilități si pentru plata cheltuielilor de înființare numai pe bază de documente justificative, cheltuielile repartizându-se pe cota-parte indiviză.

 

După înființarea asociației de proprietari  si deschiderea contului in bancă, sumele din contul inițial al reprezentantului se vor transfera in contul Asociației de Proprietari, împreună cu documentele justificative a cheltuielilor si vor fi preluate in contabilitate.

 

2.Inscrierea proprietății in registrele de Carte Funciară:

 

Pentru înscrierea asociației de proprietari, se va solicita eliberarea unui extras de carte funciară, sau daca e cazul data si numărul transcrierii care să ateste înscrierea.

Dacă pentru clădirile de locuit sunt efectuate aceste înscrieri sau transcrieri de proprietate nu vor mai fi necesare altele noi.

 

3.Organizarea si desfășurarea adunării generale de constituire a asociației de proprietari:

 

Convocarea adunării generale se face cu 7 zile înaintea datei fixate prin afișarea la loc vizibil;

 

Pentru a fi legal întrunită adunarea de constituire a asociației de proprietari este necesar sa fie prezenți 50%+1 din numărul proprietarilor de locuințe si al spatiilor cu altă destinație decât cea de locuință din cadrul clădirii;

 

Hotărârea privind înființarea asociației de proprietari poate fi luată cu a cordul a 50%+1 din  numărul proprietarilor de locuințe si al spatiilor cu alta destinație decât cea de locuința din cadrul clădirii;

 

Daca nu este întrunit cvorumul, o nouă convocare va avea loc in cel mult 10 zile de la data primei ședințe, iar hotărârea înființării asociației poate fi luată cu votul a 50%+1 din numărul proprietarilor prezenți;

 

Se întocmește un proces verbal in 2 exemplare, semnat de toți proprietarii care si-au dat acordul pentru înființarea asociației de proprietari, si acesta constituie anexa la acordul de asociere;

 

In 30 de zile de la data adunării generale, proprietarii care nu au fost prezenți își pot da consimțământul privind înființarea asociației de proprietari prin simpla semnare a procesului verbal;

 

In cazul in care un proprietar își da acordul de înființare dar nu poate semna, se va face mențiune despre cauza acestei imposibilități;

 

Acordul de asociere se redactează pe baza procesului verbal al adunării de constituire și va cuprinde numele, prenumele si domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietății conform actului de proprietate, după caz, respectiv contractul de vânzare cumpărare, contractul de schimb sau de donație, enumerarea si descrierea parților aflate in proprietate comună si cotă-parte ce revine fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuință.

 

Înscrierea ulterioara in asociația de proprietari a celor care nu au fost prezenți la adunarea de constituire si care nu si-au dat consimțământul ulterior adunării, se face prin înscrierea datelor într-un act adițional la acordul de asociere, încheiat cu proprietarul interesat, fără alte formalități;

 

În cadrul adunării generale se vor lua decizii cu privire la:

 

-stabilirea numelui si sediului asociației de proprietari;

-semnarea acordului de asociere si adoptarea statului asociației de proprietari;

-alegerea comitetului executiv, a președintelui si a cenzorului;

-elaborarea procesului verbal de constituire a asociației de proprietari

 

Statutul asociației de proprietari adoptat in adunare va cuprinde precizări cu privire la:

-denumirea, forma juridică, sediul, durata de funcționare ale asociației de proprietari;

-scopul si obiectivul de activitate ale asociației de proprietate;

-mijloace materiale si bănești de care poate dispune asociația de proprietari – venituri si cheltuieli;

-membrii asociației de proprietari, drepturile și obligațiile acestora;

-structura organizatorica, modul de funcționare, managementul asociației de proprietari;

-repartizarea cheltuielilor asociației de proprietari;

-condițiile in care se dizolvă asociația de proprietari;

 

dispoziții finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relații contractuale, penalizări, dacă adunarea generala a proprietarilor a adoptat propriul sistem de penalizări, in condițiile legii.

 

Cererea de acordare a personalității juridice, împreună cu copiile de pe procesul verbal al adunării de constituire, de pe acordul de asociere și de pe statutul asociației de proprietari, se depun de persoana împuternicită de proprietari la organul financiar local sau după caz la judecătorie in a cărui circumscripție teritorială se află clădirea;

 

În cadrul adunării de constituire a asociației de proprietari, in baza statului adoptat, proprietarii vor alege un comitet executiv, un președinte si un cenzor si vor hotărî numărul membrilor acestora , precum și durata mandatelor.

 

Urmează depunerea actelor la Judecătorie și obținerea Hot. Judecătorești privind acordarea entității judecătorești.

 

Ulterior obținerii mai sunt câțiva pași precum obținerea ștampilei și deschiderea contului pe numele Asociației de Proprietari.

 

Firma noastră vă oferă suport pt. înființarea Asociației de Proprietari in maxim 30 de zile.

 

 

Înființare Asociații de Proprietari  

 

 

 

 

Firma Administrare Imobile

Admin Expert Imobile Administrator Blocuri  sector 4

Folositi cu incredere acest forum

Venim in ajutorul dvs

Aveti nemultumiri fata de firma dumneavoastra de administrare ,Presedintele de bloc sau consiliu de administratie ? Administrator bloc absent ?Aici aveti posibilitatea sa va exprimati satisfactia sau nemultumirea Va rugam sa nu folositi un limbaj ofensator . Va multumim