Administrator Blocuri sector 4 Firma Administrare Blocuri sec4

 Administrator Blocuri sector 4 Firma Administrare Blocuri sec4

it  Admin Expert Imobile administrator blocuri  EXPERȚI ÎN ADMINISTRARE IMOBILE

Administrator Blocuri sector 4 Firma Administrare Blocuri sec4

www.Firma-Administrare-Imobile.ro 

  Administrator Blocuri sector 4 firma Administrare Blocuri sec4

Specialiști cu Studii Acreditate și Experiență Confirmată in Administrare Blocuri ,  Asociații de proprietari 

 

  PERSONAL CALIFICAT ȘI ATESTAT Administrare Blocuri ÎN CONFORMITATE CU LEGEA 196/2018  Administrator Asociații proprietari  Administrator Blocuri 

 

Servicii administrative pentru asociațiile de proprietari

Administrator Blocuri sector 4 Administrare Blocuri si cartiere rezidențiale

Cea mai buna soluție pentru maximizarea eficientei imobilului sau ansamblului rezidențial ! Noi preluam grijile dumneavoastră, voi va bucurați de viața ! 

 Contactați-ne acum! Profesionalism. Servicii Complete

Administrator de bloc  cu atestat Specialiști Autorizați. Clienți Mulțumiți. Transparență totala

Firma administrare blocuri sector 4  folosește softul ” BLOC MANAGER
Rămâneți organizat si urmăriți veniturile si cheltuielile aferente proprietăți dvs. într-un singur loc ” Bloc Manager ” transparenta totala cu acces online gratuit in program , va puteți introduce indexul si nr de persoane.

 ADMINISTRARE COMPLETA  Blocuri Asociatii de proprietari

18 Ron / Ap  Negociabil .

 Fară alte costuri suplimentare sau ascunse 

 

  Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidenta completa a documentelor financiare ale asociației de proprietari .
– întocmirea listelor lunare de plata .
– întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari
– Depunerea declarațiilor fiscale .

– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie .

– Plata furnizorilor de utilități .

– Plata taxelor si impozitelor .

– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online .

– Asigurare Răspundere Civila

    Casierie si Trezorerie

 Documentare detaliată Casierie si Trezorerie .

– Serviciul de Casierie și Trezorerie condominială oferă locatarilor și asociațiilor transparență și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere și plata furnizorilor de utilități.

 – încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție si depunerea  imediata  in contul asociației  , sau predarea imediata către președinte ori comitet   noi nu ținem banii dumneavoastră 

 

        Suport juridic 

  Oferim reprezentare si asistentă in fata autorităților si instanțelor  

  Acționare in instanță restanțieri si recuperare cote întreținere, penalități, restanțe întreținere

  Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii / prestatorii de servicii etc. Avocat asociații de proprietari. Eficiență. Competență.

 Rezultate favorabile Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației

– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari .

      TEHNIC – Întreținere și Mici Reparații

– Verificarea periodică a spatiilor comune  ;  scări de bloc ,lift ,subsol ,etc .si intervenția promptă in caz de avarie .
– Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spațiilor comune.
– Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune

– Administratorul asociatei de proprietari va controla personalul angajat de asociația de proprietari pentru curățenie si se va asigura de curățenia din spatiile comune respectiv : scări de bloc ,lift ,ghene de gunoi dar si de curățenia din jurul blocului.

  In caz de nerespectare a atribuțiilor , va sesiza președintele de bloc si comitetul executiv.

Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari . 

– Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației de proprietari

Inspectarea periodică a proprietății comune, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosința comuna și a eliminării pierderilor care determina creșterea nejustificata a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apa etc)

             IT Admin Expert Imobile Administrare Imobile București 

Administrator Blocuri sector 4  Administrare Blocuri 

Firma administrare imobile sector 4 Administrare blocuri  asociații de proprietari 

 

 

0775.389.431

 Luni – Vinei:9.00 – 18

 

firma Administrare imobile bucuresti Administrator bloc sector 4

FIRMA ADMINISTRARE IMOBILE

Administrator blocuri

Administrator Asociații proprietari 

Profitați de reducerea de prețuri și începeți colaborarea cu firma noastră de administrație . Perioadă de criza ? noi AM REDUS PRETURILE pentru dvs. .Administrator de bloc  cu atestat si experiență ,Clienți Mulțumiți. Transparență totală

Prinde oferta noastră valabilă acum ,preturi mici servicii de calitate . Da este posibil daca lucrezi cu specialiștii

10 lei /ap .  

0775.389.431

 

Administratorii de bloc pe care dorim sa vi-i prezentam au la bază atât studii economice dar si studii juridice absolvite in instituții de învățământ cu un bun renume in ROMANIA respectiv Academia de Studii Economice din București (A.S.E ) si  Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București.

 

-Persoana care se va ocupa de administrarea asociației dumneavoastră de proprietari este ATESTAT ca  ADMINISTRATOR  DE  CONDOMINIU in conformitate cu legea 196/2018 .-Administratorul de condominiu se va comporta ca un adevărat gospodar ,el va ține permanent legătura cu președintele de bloc dar și cu  Comitetul executiv al asociației de proprietari ,Raportează lunar  activitatea către Comitetul executiv al asociației de proprietari

 

-Locatarii vor fi înștiințați prin afișarea la avizier cu privire la orice activitate a administratorului asociației de proprietari.

 

-Tot la avizierul blocului dumneavoastră vor fi  afișate datele de contact ale Administratorului ,o adresa de email și un nr de  tel la care locatarii pot apela cu încredere Pentru Situații de Urgența de fiecare data când considera necesar . Administratorul asociației va da detalii la tel

zilnic L-V  9 -19 pentru scurte informări  referitor la listele de plata cat si alte nelămuriri de natura economica privind locatarii cat și asociația .

–Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economica ( liste de plată .etc ) dar și privitor la celelalte activități desfășurate .

-Administratorul asociatei de proprietari va controla personalul angajat de asociația de proprietari pentru curățenie și se va asigura de curățenia din spatiile comune respectiv : scări de bloc ,lift ,ghene de gunoi dar și de curățenia din jurul blocului. In caz de nerespectare a atribuțiilor , va sesiza președintele de bloc si comitetul executiv.

Inspectarea periodica a proprietății comune, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comuna și a eliminării pierderilor care determina creșterea nejustificata a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apa etc);

 

 

Firma Administrare Imobile pune la dispozitia asociatiei de proprietari NonStop  ,un Instalator sanitar autorizat ,ce poate interveni de urgență in caz de avarie .

Servicii Administrare FINANCIARA Completa

+ Casierie si Trezorerie.
Evidența completa a documentelor financiare ale asociației de proprietari .
Intocmirea listelor lunare de plata .
Intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari
Depunerea declarațiilor fiscale .
Depunerea situației de activ si pasiv la primarie .
Plata furnizorilor de utilitați .
Plata taxelor si impozitelor .
Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online .
Asigurare Raspundere Civila 40000 euro
Documentare detaliată Casierie si Trezorerie .
Serviciul de Casierie și Trezorerie condominială oferă locatarilor și asociațiilor transparență și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere și plata furnizorilor de utilități.
Incasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție .

 

Citeste mai mult 

Suport juridic

Reprezentare Oferim reprezentare si asistenta in fata autoritatilor si instantelor judecatoresti in scopul recuperarii cotelor de intretinere si a fondurilor speciale. Consiliere juridica Oferim consiliere juridica prin redactarea de opinii juridice scrise privind orice aspecte ce se circumscriu scopului si obiectivelor asociatiei de proprietari. infiintari asociatii Oferta completa de servicii privind procedura legala de infiintare si functionare a asociatiei de proprietari in conformitate cu dispozitiile legale. Recuperare cote de intretinere Serviciile noastre in material recuperarii cotelor de intretinere sunt principala noastra preocupare date fiind statisticile privind restantele proprietarilor la asociatia de proprietari. Recuperare fonduri speciale Fond de rulment si fond de reparatie, constituite de catre asociatia de proprietari pot fi recuperate impreuna sau separat cu recuperarea cotelor de intretinere. Recuperare penalitati / dobanzi Fie ca exista un sistem propriu de penalizari prestabilit de asociatie, fie ca nu exista si devin incidente dispozitiile legale, pentru orice suma scadenta neachitata va obtinem aceste daune. Inscriere privilegiul asociatiei Pentru realizarea creantei cu titlul de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, va inscriem in Cartea Funciara privilegiul cu titlu de garantie reala imobiliara. Actionare in instanta restantieri si recuperare cote intretinere, penalitati, restante intretinere. Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociatia de proprietari le are cu tertii,furnizorii / prestatorii de servicii etc. Avocat asociatii de proprietari. Eficienta. Competenta. Rezultate favorabile

 

Citeste mai mult 

TEHNIC – Întreținere și Mici Reparații

Administrator Blocuri

Verificarea periodica a spatiilor comune ; scari de bloc ,lift ,subsol ,etc .
Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spațiilor comune.
Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune.
Administratorul asociatei de proprietari va controla personalulul angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie si se va asigura de curatenia din spatiile comune repectiv : scari de bloc ,lift ,ghene de gunoi dar si de curatenia din jurul blocului.
In caz de nerespectare a atributiilor , va sesiza presedintele de bloc si comitetul executiv.

Firma Administrare Imobile pune la dispozitia asociatiei de proprietari ,NonStop ,un Instalator sanitar autorizat ,ce poate interveni de urgență in caz de avarie .  

Citeste mai mult

Firma administrare Imobile sector 4  Administrator Blocuri sector 4 

Administrator Blocuri sector 4  Oferta administrare asociații de proprietari blocuri si cartiere rezidențiale 

Rolul juriștilor noștri este de a “interpreta “legea in favoarea asociației dv.

 

Atribuțiile președintelui si ale Comitetului executive conform legii 196/2018 sunt foarte multe. 

Juriștii noștri va sprijină in toate demersurile pe care doriți să le  efectuați

ADMINISTRARE COMPLETA (Contabilitate + Casierie + Juridic + Tehnic) 

18 Ron / Ap  Negociabil .

 

Servicii de Administrare Financiară ( Contabilitate + Casierie +Juridic ) – 13 lei/ap/luna

Servicii de Contabilitate  Completa + Emiterea listelor de întreținere – 10 lei/ap/luna 

 

 Fără alte costuri suplimentare sau ascunse 

Administrare Blocuri
Administrator Blocuri sector 4

FIRMA ADMINISTRARE IMOBILE BLOCURI asociații proprietari .

Servicii Administrare FINANCIARA

-Evidența completa a documentelor financiare ale asociației de proprietari -întocmirea listelor lunare de plata – întocmirea si păstrarea evidențelor contabile -întocmirea si păstrarea registrelor asociației de proprietari -Depunerea declarațiilor fiscale -Depunerea situației de activ si pasiv la primărie -Plata furnizorilor de utilități -Plata taxelor si impozitelor -Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat

Firma Administrare Imobile
Administrator blocuri sector 4

Administrator Asociatii proprietari sector 4

Serviciul de Casierie si Trezorerie condominiala

Ofera locatarilor si asociatiilor transparenta si promptitudine în operatiunile de încasare a cotelor de întretinere si plata furnizorilor de utilitati.

Documentare detaliata Casierie si Trezorerie

Incasarea de la proprietari, la sediul asociatiei, a cotelor de contributie si depunerea imediata in contul asociatiei ,sau predarea imediata catre presedinte ori comitet

noi nu tinem banii dvs

,banii stau in contul asociatei de proprietari.Raportare lunara a activitatii catre Comitetul exuctiv al asociatiei

Administrator Blocuri sector 4
Firma administrare Blocuri

Administrator Asociatii de proprietari sector 4.sector 5 sector 3

Suport juridic

Oferim reprezentare si asistenta in fata autoritatilor si instantelor . Actionare in instanta restantieri si recuperare cote intretinere, penalitati, restante intretinere. Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociatia de proprietari le are cu tertii,furnizorii / prestatorii de servicii etc. Avocat asociatii de proprietari. Eficienta. Competenta. Rezultate favorabile Raportare lunara a activitatii catre Comitetul exuctiv al asociatiei

Fiirma Administrare asociatii proprietari
Suport TEHNIC

Întretinere si Mici Reparatii . Verificarea periodica a spatiilor comune,scari de bloc ,lift ,subsol ,etc . Prezentarea de solutii si oferte pentru întretinerea spatiilor comune Urmarirea realizarii contractelor încheiate pentru întretinerea spatiilor comune inclusiv cele din jurul blocului. Controlul îndeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie,încarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati,si în caz de încalcare a acestora,sesizarea comitetului executiv. Administratorul blocului va da lamuriri locatarilor atat pe teme de natura economica (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activitati desfasurate

Oferta Administrare Imobile Asociatii de Proprietari

it Admin Expert experti in Administrare Imobile Bucuresti

Incepand cu 10 Ron/apartament/ lunar

Servicii de Contabilitate Completa + Emiterea listelor de întretinere – 10 lei/ap/luna

Servicii de Administrare Finaciara ( Contabilitate + Casierie +Juridic ) – 13 lei/ap/luna

ADMINISTRARE COMPLETA (Contabilitate + Casierie + Juridic + Tehnic) 18 Ron / Ap Negociabil .

Admin Expert Imobile 0775.389.431