CENZORAT servicii de CENZORAT

Firma administrare imobile asociatii proprietari

Servicii profesionale de CENZORAT

La cererea asociatiilor de proprietari Firma administrare imobile va poate prezenta o lista de cenzori profesionisti,bine pregatiti,bine intentionati, seriosi si corecti .

CENZORI servicii profesionale de CENZORAT lunar la preturi corecte si avand garantii profesionale Autorizatie CECCAR, Aviz CECCAR .


Preturi mici si negociabile 


Cenzori profesionisti, neutri , independenti,ce urmaresc respectarea legalitatii membri activi in 

cadrul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Prevederi legislative
Conform prevederilor Legii 196/2018:

CENZORUL este mandatat de asociaţia de proprietari să urmărească aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari .

Cenzorul este mandatat de asociaţia de proprietari să verifice execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.

Cenzorul asociaţiei de proprietari are, în principal, următoarele atribuţii:

a) Armăreşte aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari;

b) Verifică gestiunea financiar - contabilă .

c) Verifică lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform documentelor, registrelor şi situaţieisoldurilor elementelor de activ şi pasiv întocmite de către administrator.

d) Cel puţin o dată pe an, întocmeşte şi prezintă adunării generale, rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri .

e) Execută controale inopinate,pentru verificarea contabilităţii şi a activităţii de casierie .

În cazul în care cenzorul este persoană juridică, acesta trebuie să aibă domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanţă în domeniul fiscal, conform legislaţiei în vigoare.

În cazul schimbării preşedintelui asociaţiei de proprietari,vechiul preşedinte este obligat să :

Transmită noului preşedinte în termen de 5 zile de la încetarea mandatului său. în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de membrii comitetului executiv şi de către cenzor.

Toate documentele şi bunurile asociaţiei pe care le-a avut în administrare sau în folosinţă.

Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, sau pentru depăşirea atribuţiilor legale şi statutare, preşedintele asociaţiei de proprietari

Membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori, după caz, cenzorul,

răspund personal sau solidar, pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor sau terţilor, după caz. Admin Expert Imobile experti in Administrare Imobile Bucuresti

0775.389.431