FIRMA ADMINISTRARE IMOBILE BLOCURI

Firma administrare imobile asociatii proprietari

 

Firma administrare imobile BLOCURI

 

 

Expert Admin  Experți in Administrare Imobile

.

Administrarea corectă și transparentă a unui condominium reprezintă cel mai mare câștig pentru interesul unei Asociații de proprietari. NOI administram pentru dumneavoastră implicându-ne in aceeași măsură cum am face-o pentru interesul nostru. Ne dorim o foarte bună colaborare cu toți proprietarii dintr-o asociație.

Daca ADMINISTRATORUL este o persoană incapabilă sau incorectă asociația dumneavoastră poate intra in faliment. Pe lângă competenta NOI punem suflet in ceea ce facem. Este adevărat ca exista LEGE, dar legea poate fi interpretată. Rolul juriștilor noștri este de a “interpreta “legea in favoarea asociației dv. Atribuțiile președintelui si ale Comitetului executiv conform legii 196/2018 sunt foarte multe. Juriștii noștri vă sprijină in toate demersurile pe care doriți sa le efectuați.

Firma administrare imobile blocuri Admin Expert imobile

Fie ca avem un contract mare sau mai mic, pentru noi nu este nici o diferență întrucât apreciem egal clienții și tratăm cu aceeași atenție și același standard înalt de seriozitate si profesionalism.

Noi Admin Expert imobile Srl tratam clienții noștri cu foarte mult respect și facem tot posibilul ca sa existe TRANSPARENTA TOTALA in toată activitatea pe care o desfășuram.

Nu știm dacă suntem unici dar cu siguranță printre putinele firme serioase Noi nu facem “șmecherii , învârteli ” Nu încărcăm notele de plată Ne mulțumim cu sumele trecute in contractul cu dvs. ne facem treaba pentru care suntem plătiți și dormim liniștiți .

Ne dorim sa avem doar clienți mulțumiți și să nu existe motive de îndoială asupra noastră. Ne dorim sa clădim o relație de lungă durată cu clienții noștri, o relație bazată in primul rând pe seriozitate și transparentă totală, nu avem nimic de ascuns totul este la vedere și se poate verifica oricând .

Clienții noștri au acces online gratuit in programul de contabilitate unde pot vizualiza plăti, facturi, listele de plată etc.

Vă puteți introduce singuri de pe telefonul mobil apometrele și numărul de persoane. NOI vă eliberam lunar NOTE DE PLATA pentru fiecare apartament.

Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului, locatarii vor primi lunar in cutia poștală detaliat, in ce constă suma ce le revine de plată pentru luna respectivă.

Firma administrare imobile blocuri Admin Expert imobile

Persoana care se va ocupa de administrarea asociației dumneavoastră de proprietari este ATESTAT ca ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU in conformitate culegea 196/2018 .

Administratorul de condominiu se va comporta ca un adevărat gospodar ,el va ține permanent legătura cu președintele de bloc dar și cu Comitetul executiv al asociației de proprietari ,Raportează lunar activitatea către Comitetul executiv al asociației de proprietari

Locatarii vor fi înștiințați prin afișarea la avizier cu privire la orice activitate a administratorului asociației de proprietari. Tot la avizierul blocului dumneavoastră vor fi afișate datele de contact ale administratorului, o adresă de email și un nr de tel la care locatarii pot apela cu încredere de fiecare dată când consideră necesar.

Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică ( liste de plată .etc ) dar și privitor la celelalte activități desfășurate.

0775.389.431  

.

firma administrare imobile BLOCURI

 

Contabilitate Completa

Vezi Detalii
firma administrare imobile BLOCURI
 

Casierie

Vezi Detalii
 

Suport Juridic

Vezi Detalii
 

Suport Tehnic

Vezi Detalii
firma administrare imobile
 
firma administrare BLOCURI
 

Servicii Curatenie

Vezi Detalii
firma administrare imobile BLOCURI
 

Administrare PACHET BASIC

Vezi Detalii
firma administrare imobile BLOCURI
 

Administrare PACHET STANDARD

Vezi Detalii
firma administrare imobile BLOCURI
 

Administrare PACHET PREMIUM

Vezi Detalii

Expert Admin

Expert Admin Experti in Administrare Imobile. Servicii Administrare Completa Asociatii de Proprietari. Un bloc curat, administrat corect Fara alte costuri suplimentare sau ascunse.

Pachet Basic. 9 Ron /lunar
Servicii Administrare FINANCIARA

Contabilitate Completa

– Evidenta completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari – Întocmirea listelor lunare de plată – Întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari – Depunerea declarațiilor fiscale – Depunerea situației de activ si pasiv la primărie – Plata furnizorilor de utilități – Plata taxelor si impozitelor -Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat. – Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari – Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platformă online

0775.389.431
 
firma administrare imobile BLOCURI

Oferta servicii Administrare Asociatii 

Oferta servicii Administrare Asociatii de proprietari București .

Administrare Blocuri sectoarele 2.3.4.5.6

Servicii Administrare        FINANCIARA

– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari – Întocmirea listelor lunare de plată – Întocmirea și păstrarea evidențelor contabile și a registrelor asociației de proprietari – Depunerea declarațiilor fiscale – Depunerea situației de activ și pasiv la primărie – Plata furnizorilor de utilități – Plata taxelor și impozitelor -Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat. – Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari – Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online – Asigurare Răspundere Civilă – Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației Documentare detaliată Casierie și Trezorerie– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari – Întocmirea listelor lunare de plată – Întocmirea și păstrarea evidențelor contabile si a registrelor asociației de proprietari – Depunerea declarațiilor fiscale – Depunerea situației de activ si pasiv la primărie – Plata furnizorilor de utilități – Plata taxelor si impozitelor -Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat. – Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari – Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online – Asigurare Răspundere Civilă – Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației

 
firma administrare imobile BLOCURI

Casierie si Trezorerie

– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor și asociațiilor transparență si promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere și plata furnizorilor de utilități – Încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție și depunerea imediată in contul asociației , sau predarea imediată către președinte ori comitet noi nu ținem banii dvs. 

 

   Pachet CURATENIE de       INTRETINERE
măturat și spălat scările, intrarea, aleea de acces și in jurul blocului șters balustrade, spălat geamuri intrare și europubele spălare lifturi și uși lift curățenie in gradina blocului 

Suport juridic

-Acționare in instanță restanțieri si recuperarea restanțelor. -Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

PLUS FATA DE ABONAMENT SILVER– Suport juridic

-Acționare in instanță restanțieri si recuperarea restanțelor. -Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

Suport TEHNIC

 

– Întreținere si Mici Reparații
– Verificarea periodică a spațiilor comune din asociație.
– Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spațiilor comune.
– Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune
– Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activități, si în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.
-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică    (liste de plată .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate .

Expert Admin ! Experți in Administrare Blocuri

 
   Expert Admin  Administrare Completa Asociatii de Proprietari

 Preturi mici si negociabile!                 Pachet Basic  9 Ron/ Lunar

   Pachet Basic  9 Ron/ Lunar Servicii Administrare financiară Completă. Contabilitate Completă + Juridic + afișare liste întreținere. locatarii vor primi lunar in cutia poștală detaliat in ce constă suma ce le revine de plata. Acces online gratuit in programul de contabilitate, puteți vizualiza plăti, facturi, listele de plată etc. CONSILIERE Juridica PRESEDINTE de BLOC si COMITET Vă puteți introduce singuri de pe telefonul mobil apometrele si numărul de persoane. Fără alte costuri suplimentare sau ascunse.

Citeste mai mult
 

Pachet CURATENIE

Serviciile incluse in pachetul de curățenie scări de bloc : CURATENIE DE ÎNTRETINERE măturat si spălat scările, intrarea, aleea de acces si in jurul blocului șters balustrade, spălat geamuri intrare si europubele spălare lifturi si uși lift curățenie in grădina blocului. Spălarea tâmplăriei si a suprafețelor vitrate accesibile; Spălare ușa intrare; Curățare întrerupătoare, grile de aerisire, avizier, etc. Curățare corpuri de iluminat .

Citeste mai mult
 

Servicii de Administrare Completa. Un bloc curat, administrat corect .

Servicii Administrare FINANCIARA Contabilitate Completa ,Documentare detaliată Casierie si Trezorerie , Suport juridic , Suport TEHNIC – Întreținere și Mici Reparații , Servicii de CURATENIE și întreținere, Servicii profesionale de CENZORAT, 

Administrare Completa 

Servicii Administrare FINANCIARA Contabilitate Completa + Documentare detaliată Casierie si Trezorerie

 
Suport juridic

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ Asociatii de proprietari .

Deciziile corecte au la bază legea. O bună cunoaștere a legislației este primul pas.
Rolul juriștilor noștri este de a “interpreta “legea in favoarea asociației dv
Atribuțiile președintelui si ale Comitetului executive conform legii 196/2018 sunt foarte multe .

Juriștii noștri vă sprijină in toate demersurile pe care doriți să le efectuați.

REPREZENTAM Clienții Noștri in Relația cu : banca, camera de muncă, primăria, administrația financiară, furnizorii de servicii și utilități, etc. corectitudine și seriozitate !

a. somarea restanțierilor la plata cotelor de întreținere, după acordul Comitetului Executiv/Președintelui Asociației
b. consultanță juridică pentru Asociațiile de Proprietari - Președinte și Consiliu

Reprezentare instanță

-Acționare in instanță restanțieri și recuperare cote întreținere, penalități, restante întreținere.

-Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii / prestatorii de servicii etc.


Consiliere juridică

Oferim consiliere juridica prin redactarea de opinii juridice scrise privind orice aspecte ce se circumscriu scopului si obiectivelor asociației de proprietari.
Înființări asociații .
Oferta completă de servicii privind procedura legala de înființare și funcționare a asociației de proprietari in conformitate cu dispozițiile legale.


Recuperare cote de întreținere


Serviciile noastre in material recuperării cotelor de întreținere sunt principala noastră preocupare date fiind statisticile privind restantele proprietarilor la asociația de proprietari.
Recuperare fonduri speciale
Fond de rulment si fond de reparație, constituite de către asociația de proprietari pot fi recuperate împreună sau separat cu recuperarea cotelor de întreținere.
Recuperare penalități / dobânzi
Fie că exista un sistem propriu de penalizări prestabilit de asociație, fie că nu există și devin incidente dispozițiile legale, pentru orice sumă scadentă neachitată vă obținem aceste daune.


Înscriere privilegiul asociației .


Pentru realizarea creanței cu titlul de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, vă înscriem in Cartea Funciara privilegiul cu titlu de garanție reală imobiliară.
(serviciul include redactarea documentelor ,nu și reprezentarea în Instanță, aceasta activitate fiind prestata contra cost )

Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației.

 
Suport TEHNIC

 – Întreținere și Mici Reparații

– Verificarea periodica a spațiilor comune.
– Prezentarea de soluții și oferte pentru întreținerea spatiilor comune.
– Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spatiilor comune
– Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer si alte activități, si în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

 
Servicii de CURETENIE

Servicii curățenie Blocuri și întreținere scări de bloc Asociații
Prețuri mici și negociabile in funcție nr zilelor de lucru , nr de apartamente , etc
Program de lucru 5 / 6 / 7 zile / săptămână

 

Contact Expert Admin Imobile srl

Firma Administrare Imobile Expert Admin Administrator Blocuri Asociatii Proprietari București 0775.389.431

Firma-administrare-imobile-blocuri-Bucuresti

  1. firma administrare imobile blocuri Bucuresti

    firma administrare imobile BLOCURI,administrator-blocuri-sector-4-.-administrator-blocuri-sec-4-Bucuresti

  2. Firma administrare imobile blocuri Bucuresti

    Firma administrare imobile blocuri Bucuresti

Firma administrare imobile BLOCURI

Administrare blocuri asociații proprietari Administrator de bloc cu atestat si experiența Un bloc curat, administrat corect .Transparentă totală Clienți Mulțumiți. Prinde oferta noastră valabilă acum ,preturi mici servicii de calitate. Da este posibil dacă lucrezi cu specialiștii . începând cu 9 lei /ap. Administrator Blocuri Asociații de proprietari sector 4.

pachet Basic 9 lei/ap lunar

Servicii Administrare financiară contabilitate Completă + afișare liste întreținere + Consiliere juridică Președinte de bloc si Comitet executiv
                     Transparentă totală
Acces online gratuit in programul de contabilitate puteți vizualiza plăți facturi, listele de plată etc. Plata întreținere cu Card .
Vă puteți introduce singuri de pe telefonul mobil apometrele si numărul de persoane.
Consiliere juridică Președinte de bloc si Comitet executiv.
Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștala detaliat in ce consta suma ce le revine de plata pentru luna respectiva . Totul doar pt. 9 lei/ap/luna. Fără alte prețuri sau costuri ascunse.

 

Firma administrare imobile blocuri Bucuresti

Firma administrare imobile blocuri Bucuresti

firma administrare imobile BLOCURI 0775.389.431

Expert Admin Experti in Administrare Imobile

 

Acces online gratuit in programul de contabilitate,puteti vizualiza plati,facturi,listele de plata etc.

 

Contabilitate Completa + afisare liste intretinere + Suport juridic PRESEDINTE de BLOC si COMITETUL EXECUTIV

Contabilitate Completa + afisare liste intretinere + Casierie si Trezorerie + CONSILIERE Juridica  PRESEDINTE de BLOC si COMITETUL EXECUTIV

Contact Admin Expert Imobile Srl 0775.389.431