firma administrare imobile

firma administrare imobile

Firma Administrare Imobile sector 4 Administrator blocuri sector 4

Contabilitate Completa Asociații proprietari

+ afișare liste întreținere  5 Ron / Ap

Firma Administrare Imobile Administrator asociații proprietari

 it Expert  Admin Imobile    firma administrare imobile blocuri    

Specialiști cu Studii Acreditate si Experiența Confirmata

Firma-administrare imobile.ro  oferă  Servicii administrative pentru asociațiile de proprietari – blocuri și cartiere rezidențiale Cea mai buna soluție pentru maximizarea eficientei imobilului sau ansamblului rezidențial !

Servicii de Administrare Completa
(Contabilitate + Casierie + Tehnic + Juridic ) -18lei/ap/luna negociabil

 

Servicii de Administrare Financiară ( Contabilitate + Casierie +Juridic )

13 lei/ap/luna

 Servicii de Contabilitate + Emiterea listelor de întreținere

10 lei/ap/luna 

 Fără alte costuri suplimentare sau ascunse 

Detalii oferta , pachete administrare asociații proprietari mai jos

 

-Suntem o echipa relativ tânără dar cu o experiența deja vasta in domeniul administrativ .

Managerul firmei se implica direct și activ in relația firmei de administrare cu asociațiile de proprietari dar și in relațiile cu terții ,angajați de către asociația de proprietari ( firme de curățenie , firme de reparații majore etc ). 

Ne dorim sa clădim o relație de lunga durata cu clienții noștri , o relație bazata in primul rând pe seriozitate și transparenta  totala , nu avem nimic de ascuns totul este la vedere și se poate verifica oricând .

– Suntem conștienți de greutățile financiare pe care majoritatea locatarilor din asociațiile de proprietari le întâmpină  in aceasta perioada dificila , de aceea am micșorat tarifele , menținând calitatea serviciilor pe care vi le oferim.

-Nu știm daca suntem unici dar cu siguranță printre puținele firme serioase Noi nu facem “șmecherii , învârteli ” Nu încărcăm notele de plata Ne mulțumim cu sumele trecute in contractul cu dumneavoastră , ne facem treaba pentru care suntem plătiți și dormim liniștiți .

încasarea întreținerii se face săptămânal in ziua aleasa de dumneavoastră  . La sfârșitul fiecărei  încasări , casierul depune imediat in contul asociației sau preda banii președintelui asociației de proprietari ori comitetului de bloc .

Locatarii care doresc pot face plata prin banca sau online ,indexul apometrelor se poate introduce de asemenea online  direct in “programul” de administrare 

– Concomitent cu afișarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștala  detaliat,  in ce consta suma ce le revine  de plata pentru luna respectiva .

-Administratorii de bloc pe care dorim sa vi-i prezentam au la baza atât studii economice dar și studii juridice absolvite in instituții de învățământ cu un bun renume in ROMANIA respectiv Academia de Studii Economice din București (A.S.E ) si  Facultatea de științe Juridice si Administrative a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București.

-Persoana care se va ocupa de administrarea asociației dumneavoastră de proprietari este ATESTAT ca  ADMINISTRATOR  DE  CONDOMINIU in conformitate cu legea 196/2018 .

-Administratorul de condominiu se va comporta ca un adevărat gospodar ,el va tine permanent legătura cu președintele de bloc dar si cu  Comitetul executiv al asociației de proprietari ,Raportează lunar  activitatea către Comitetul executiv al asociației de proprietari

-Locatarii vor fi înștiințați prin afișarea la avizier cu privire la orice activitate a administratorului asociației de proprietari.

-Tot la avizierul blocului dumneavoastră vor fi afișate datele de contact ale administratorului , o adresa de email și un nr de  tel la care locatarii pot apela cu încredere de fiecare data când considera necesar .

Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natura economica ( liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate  .

-Administratorul asociatei de proprietari va controla personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie si se va asigura de curățenia din spatiile comune respectiv : scări de bloc ,lift ,ghenele de gunoi dar și de curățenia din jurul blocului. In caz de nerespectare a atribuțiilor , va sesiza președintele de bloc si comitetul executiv.

 

FIRMA ADMINISTRARE IMOBILE it  ADMIN EXPERT.RO pune la dispoziția asociațiilor de proprietari o oferta completa de servicii pentru administrarea imobilelor, blocurilor ,vilelor si cartierelor rezidențiale ,oferta ce o veți regăsi mai jos :

-Oferta noastră cuprinde o gama larga de servicii de calitate superioara prestate de o echipa de Specialiști cu Studii Acreditate si Experiența Confirmata .

-OFERTA firmei administrare imobile AdminExpert.ro respecta toate legile in vigoare privind contractele de prestări servicii pentru administrare imobile blocuri care privesc administrarea de imobile. LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea , organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari si administrarea  condominiilor (Noua lege a asociațiilor de proprietari care înlocuiește Legea 230/2007).

-Firma Administrare Imobile AdminExpert.ro urmărește cu atenție orice eventuala modificarea legislativa astfel încât TOATE serviciile prestate sa fie transparente si perfect legale. Principalul scop al firmei noastre de administrare imobile ExpertAdmin.ro este sa va oferim servicii de calitate superioara si cel mai bun raport calitate=preț , astfel va oferim o gama larga de servicii si pachete de servicii la preturi avantajoase , din care dumneavoastră cu siguranța veți alege exact ce se potrivește mai bine pentru dumneavoastră ,in funcție de starea imobilului care doriți sa fie administrat.

Cu permisiunea dumneavoastră  venim in întâmpinare cu câteva dintre serviciile oferite de firma administrare imobile it Expert Admin Imobile:

Servicii oferite de firma administrare imobile it Expert Admin Imobile:

 

Reprezentăm clienții noștri in  relația cu banca, camera de muncă, primăria, administrația financiară, furnizorii de servicii si utilități, etc. corectitudine si seriozitate!

 

 

Servicii Administrare FINANCIARA

 

– Evidenta completa a documentelor financiare ale asociației de proprietari

– întocmirea listelor lunare de plata

 Afișarea listelor de plata la avizierul blocului

– Concomitent cu afișarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștală  detaliat,  in ce consta suma ce le revine  de plata pentru luna respectiva .

– întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari

– Depunerea declarațiilor fiscale

– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie 

– Plata furnizorilor de utilități

– Plata taxelor si impozitelor

-Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.

– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari

– Metode de plata alternative pentru plata întreținerii prin platforma online

– Asigurare Răspundere Civila 

 

– Documentare detaliata Casierie si Trezorerie

 

– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor si asociațiilor transparenta si promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități.

– încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție si depunerea  imediată  in contul asociației  , sau predarea imediată către președinte ori comitet   noi nu ținem banii dvs 

 

Suport juridic 

 Oferim reprezentare si asistenta in fata autorităților si instanțelor .

 

Reprezentare instanță

Oferim reprezentare si asistenta in fata autorităților si instanțelor judecătorești in scopul recuperării cotelor de întreținere si a fondurilor speciale.

 

 – Consiliere juridica

Oferim consiliere juridica prin redactarea de opinii juridice scrise privind orice aspecte ce se circumscriu scopului si obiectivelor asociației de proprietari.

 

 – înființari asociații Proprietari

Oferta completa de servicii privind procedura legala de înființare si funcționare a asociației de proprietari in conformitate cu dispozițiile legale.

 

Recuperare cote de întreținere

Serviciile noastre in material recuperării cotelor de întreținere sunt principala noastră preocupare date fiind statisticile privind restanțele proprietarilor la asociația de proprietari.

 

– Recuperare fonduri speciale

Fond de rulment si fond de reparație, constituite de către asociația de proprietari pot fi recuperate împreună sau separat cu recuperarea cotelor de întreținere.

 

Recuperare penalități / dobânzi

Fie ca exista un sistem propriu de penalizări prestabilit de asociație, fie ca nu exista si devin incidente dispozițiile legale, pentru orice suma scadenta neachitata va obținem aceste daune.

 

 înscriere privilegiul asociației

Pentru realizarea creanței cu titlul de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, va înscriem in Cartea Funciara privilegiul cu titlu de garanție reala imobiliara.

 

-Acționare in instanța restanțieri și recuperare cote întreținere, penalități, restante întreținere.

-Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii / prestatorii de servicii etc.

  Avocat asociații de proprietari. Eficienta. Competenta. Rezultate favorabile     

-Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației

 

– TEHNIC    Întreținere si Mici Reparații

– Verificarea periodica a spațiilor comune.

 – Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spatiilor comune.

 – Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spatiilor comune

  Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer si alte activități, si în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

 

  Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației 

Firma Administrare Imobile Administrator asociații proprietari

       it Admin Expert Imobile 

    Luni-Vineri :  9.00 – 18 

 0775.389.431

Firma administrare imobile sector 4 Administrare asociatii de proprietari
15

Asociatii proprietari

 

1050

Apartamente Locatari

 

1050 proprietari

va multumim pentru colaborare

 

1050

CLIENTI MULTUMITI

 

it Admin Expert Imobile

EXPERTI ÎN ADMINISTRARE IMOBILE
1050

Apartamente Administrate

Va multumim

Contact Firma ADMINISTRARE IMOBILE sector4 ,Administrator sector 4 firma Administrare imobile bucuresti

=====================================

Plătește online impozite şi taxe

Ghiseul.ro

=====================================

 

           Directia De Sanatate Publica   Str. Avrig nr.72-74

 

=====================================

 

 

Servicii profesionale de CENZORAT

 

 

Pe lângă activitatea de expertiza contabila Firma administrare imobile Expert Admin Imobile  oferă, la cerere, si servicii de cenzorat lunar .

 

 

La cererea asociațiilor de proprietari Firma administrare imobile va poate prezenta o lista de cenzori profesioniști, bine pregătiți , bine intenționați , serioși și corecți , care prestează servicii profesionale de CENZORAT lunar la preturi corecte și având garanții profesionale (Autorizație CECCAR, Aviz CECCAR),cenzori profesioniști, neutri și independenți, membri activi in cadrul Corpului Experților Contabili si Contabililor Autorizați din Romania care nu au nici un alt interes decât respectarea legalității .prevederi legislative

Conform prevederilor Legii 196/2018:

CENZORUL ESTE mandatat de asociația de proprietari sa urmărească aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari si sa verifice execuția bugetului de venituri si cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.

Cenzorul asociației de proprietari are, în principal, următoarele atribuții:

a) urmărește aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari;

b) verifica gestiunea financiar – contabila;

c) verifica lunar execuția bugetului de venituri si cheltuieli conform documentelor, registrelor si situației soldurilor elementelor de activ si pasiv întocmite de către administrator;

d) cel puțin o data pe an, întocmește si prezinta adunării generale, rapoarte asupra activității sale si asupra gestiunii asociației de proprietari, propunând masuri;

e) execută controale inopinate, pentru verificarea contabilității si a activității de casierie

 

Cenzorul persoana juridica trebuie sa aibă domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanta în domeniul fiscal, conform legislației în vigoare.

În cazul schimbării președintelui asociației de proprietari, vechiul președinte este obligat sa transmită noului președinte în termen de 5 zile de la încetarea mandatului sau, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de membrii comitetului executiv si de către cenzor, toate documentele si bunurile asociației pe care le-a avut în administrare sau în folosință.

Pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce le revin, sau pentru   depășirea atribuțiilor legale si statutare, președintele asociației de proprietari, membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori, după caz, cenzorul răspund personal sau solidar, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor sau terților, după caz.

bibliografie ; eugentugui.ro/diverse

 

ADMINISTRATOR SECTOR 4 asociatii proprietari . firma administrare imobile

Oferta de sărbători !

ADMINISTRARE COMPLETA 18 Ron / Ap  Negociabil .

 Fără alte costuri suplimentare sau ascunse

 

Administrator Blocuri asociații proprietari  Profitați de sfârșitul de an si începeți colaborarea cu firma noastră de administrație .Perioada de criza ? și pentru noi ! 

AM  REDUS  PRETURILE pentru dumneavoastră .

începând cu 10 lei /ap .Acum

Administrator de bloc cu atestat si experiență Clienți Mulțumiți . Transparentă Totală . Prinde oferta noastră valabilă acum ,preturi mici servicii de calitate . Da este posibil daca lucrezi cu specialiștii .  începând cu 10 lei /ap .   Suna Acum 

Suna acum si obtii LA SEMNAREA contractului ,urmatoarele : 10 % reducere la contractul de administrare pentru asociatia de locatari + Un cadou LUNAR in valoare de 50 de EURO pentru tine .Nu suntem disperati ,doar vrem sa muncim . Suna acum ! 0775.389.431.

 

 Pachet CURATENIE Blocuri 
Curățenie scări de bloc 

 

Scăpați de grija administrării personalului de curățenie și a materialelor de curățenie . Asiguram curățenia la standarde foarte înalte, cu produse profesionale de curățenie incluse (detergent pardoseala cu concentrație mare, parfum ambient, soluție geamuri, clor, maturi, 

 

Pachet CURATENIE scări de Bloc

 

Servicii incluse in pachetul de curățenie scări de bloc .

CURATENIE DE INTRETINERE Blocuri 

maturat si spălat scările, intrarea, aleea de acces si in jurul blocului șters balustrade, spălat geamuri intrare si europubele spălare lifturi si uși lift curățenie in gradina blocului .

Spălarea tâmplăriei si a suprafețelor vitrate accesibile; Spălare ușa intrare;  Curățare   întrerupătoare , grile de aerisire, avizier, Curățare corpuri de iluminat .etc.

 

Firma Curatenie Blocuri ,Pachet CURATENIE Blocuri ,Curatenie scari de bloc  Scapati de grija administrarii personalului de curatenie si a materialelor de curatenie. Asiguram curatenia la standarde foarte înalte, cu produse profesionale de curatenie incluse (detergent pardoseala cu concentratie mare, parfum ambient, solutie geamuri,clor,maturi,mopuri. Pachet CURATENIE scari de Bloc Servicii incluse in pachetul de curatenie scari de bloc . CURATENIE DE INTRETINERE Blocuri  maturat si spalat scarile, intrarea, aleea de acces si in jurul blocului sters balustrade, spalat geamuri intrare si europubele spalare lifturi si usi lift curatenie in gradina blocului . Spalarea tamplariei si a suprafetelor vitrate accesibile; Spalare usa intrare; Curatare intrerupatoare, grille de aerisire, avizier,Curatare corpuri de iluminat .etc.

Curățenie Blocuri

preturi mici si negociabile in funcție de nr de Apartamente

 

Fie ca avem un contract mare sau mai mic, pentru noi nu este nici o diferența întrucât apreciem egal clienții si tratam cu aceeași atenție si bine înțeles același standard înalt de curățenie.

Curățenie Blocuri Curățenie scări de bloc

Spălat scările integral / cel puțin o data pe săptămână.

Spălat parterul din scara blocului si ascensorul / zilnic.

Spălat geamurile de la intrare ori de cate ori este nevoie.

Spălat geamuri de pe scara blocului o data pe luna.

Maturat scara integral / cel puțin o data pe săptămână (unde este nevoie si mai des)

Șters praful de pe cutiile de scrisori si  balustrada de doua ori pe săptămână.

Scos pubelele de gunoi in zilele in care este programat acest lucru.

Curățat/Spălat pubelele după ridicarea gunoiului.

Curățat aleea de la intrarea in imobil de doua ori pe săptămână (sau ori de cate ori este nevoie)

Aruncat gunoaiele de la ghenele de pe etaj / ori de cate ori este nevoie

Alte activități specifice unei bune igienizări a imobilului de locuit (curățat pânze de păianjen, strâns gunoaiele din gradina blocului, etc.)

 

Curățenie Blocuri Asociații proprietari Curățenie scări de bloc 

 

Firma Administrare Imobile

Noi preluăm grijile dumneavoastră

Contabilitate

Liste intrtinere.

Saptamanal

2 ore

suport juridic

Actionare in instanta restantieri.

tabel cheltuieli

firma administrare imobile , liste intrtinere

Tehnic

inspectarea imobilelor .

Firma de administrare tine permanent legatura cu dumneavoastra telefonic

Raspundem cu placere tuturor intrebarilor dvs adresate telefonic 0775.389.431 Zilnic intre orele 9 – 18

Firma de administrare tine permanent legatura cu dumneavoastra pe Watssup

Raspundem cu placere tuturor intrebarilor dvs adresate watssup la nr 0775.389.431

Zilnic intre orele 9 – 18.

Firma de administrare tine permanent legatura cu dumneavoastra pe Facebook messenger

Raspundem cu placere tuturor intrebarilor dvs adresate pe Facebook

www.facebook.com/expert.administrare.imobile

@expert.administrare.imobile

Firma de administrare tine permanent legatura cu dumneavoastra pe email

firma administrare imobile raspunde cu placere tuturor intrebarilor dvs adresate pe email .

birou@firma-administrare-imobile.ro

Infiintare Asociatii de Proprietari

Preturi FIRMA ADMINISTRARE Blocuri , Preturi FIRMA ADMINISTRARE IMOBILE , Preturi Firme administrare blocuri Bucuresti sector 6

Contabilitate Completa Asociatii proprietari  5 Ron / Ap

Firma administrare blocuri sector 4  , Expert Admin , Administrator Blocuri sector 4 .

Alte servicii oferite de firma administrare imobile permise de legislatia in vigoare sau solicitate de asociatia de proprietari 

 

Administrare PACHET BASIC

10 lei luna/ap negociabil

Fără  alte costuri suplimentare sau ascunse

FIRMA ADMINISTRARE BLOCURI 

Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidenta completa a documentelor financiare ale asociației de proprietari

– întocmirea listelor lunare de plata

– întocmirea și păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari

– Depunerea declarațiilor fiscale

– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie

– Plata furnizorilor de utilități

– Plata taxelor si impozitelor

-Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.

-Concomitent cu afișarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștala  detaliat,  in ce consta suma ce le revine  de plata pentru luna respectiva .

Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari

– Metode de plata alternative pentru plata întreținerii prin platforma online

– Asigurare Răspundere Civila

-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natura economica     (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate de el .

 – Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației 

 

 

 

 

 

 

 

     

Administrare PACHET SILVER

             13 lei luna/ap negociabil

     

Fără alte costuri suplimentare sau ascunse

FIRMA ADMINISTRARE BLOCURI

Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidenta completa a documentelor financiare ale asociației de proprietari

– întocmirea listelor lunare de plata

– întocmirea și păstrarea evidentelor contabile și a registrelor asociației de proprietari

– Depunerea declarațiilor fiscale

– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie

– Plata furnizorilor de utilități

– Plata taxelor si impozitelor

-Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.

– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari

– Metode de plata alternative pentru plata întreținerii prin platforma online

– Asigurare Răspundere Civilă

  – Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației 

     PLUS FATA DE ABONAMENT BASIC

încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție si depunerea  imediat  in contul asociației  , sau predarea imediat  către  președinte ori comitet   noi nu ținem banii dvs 

 – Documentare detaliată Casierie si Trezorerie

– Serviciul de Casierie si Trezorerie

Condominială  oferă locatarilor si  asociațiilor transparență si promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități .

-Concomitent cu afișarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștala  detaliat,  in ce consta suma ce le revine  de plata pentru luna respectiva .

– Suport juridic 

–Acționare in instanță restanțieri si recuperarea restantelor.

-Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natura economica     (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate.

    

Administrare PACHET GOLD  

   

 Administrare Completa

18 lei luna/ap negociabil 

   

Fără alte costuri suplimentare sau ascunse

  FIRMA ADMINISTRARE BLOCURI

Servicii Administrare FINANCIARA

 – Evidenta completa a documentelor financiare ale   asociației de proprietari

– întocmirea listelor lunare de plata

– întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a   registrelor asociației de proprietari

– Depunerea declarațiilor fiscale

– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie

– Plata furnizorilor de utilități

– Plata taxelor si impozitelor

-Plata impozitului si contribuțiilor datorate de  asociația de proprietari pentru remunerațiile   personalului angajat.

– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari

– Metode de plata alternative pentru plata   întreținerii prin platforma online

– Asigurare Răspundere Civila

 – Raportare lunara a activității către  Comitetul executiv al asociației 

 

– încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție  si  depunerea  imediată

 in contul asociației  , sau  predarea imediată   către   președinte  ori comitet   

 

     noi nu ținem banii dvs 

 

– Documentare detaliata Casierie si Trezorerie

 – Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor si asociațiilor transparentă si promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități.

 

 -Concomitent cu afișarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștala  detaliat,  in ce consta suma ce le revine  de plata pentru luna respectiva .

 

 – Suport juridic 

– Oferim reprezentare si asistenta in fata autorităților si instanțelor .

– Acționare in instanță restanțieri si recuperare cote întreținere, penalități, restante întreținere.

-Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții , furnizorii / prestatorii de servicii etc

.Avocat asociații de proprietari. Eficientă. Competenta. Rezultate favorabile Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației

 

     PLUS FATA DE ABONAMENT SILVER

 

– Suport TEHNIC 

 

– Întreținere si Mici Reparații

– Verificarea periodica a spațiilor comune.

– Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spatiilor comune.

– Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spatiilor comune

– Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer si alte activități, și în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natura economica     (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate .

 

 

 

Folositi cu incredere acest forum

Venim in ajutorul dvs

Aveti nemultumiri fata de firma dumneavoastra de administrare ,Presedintele de bloc sau consiliu de administratie ? Aici aveti posibilitatea sa va exprimati satisfactia sau nemultumirea Va rugam sa nu folositi un limbaj ofensator . Va multumim